Przekaż 1%

Grosz do grosza, czyli co można z 1%?
Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych każdemu podatnikowi daje możliwość przekazania 1% podatku na wybrany przez siebie cel, zgodny z zapisami ustawy. W przypadku braku wskazania przez podatnika miejsca przekazania tej kwoty, trafia ona do budżetu państwa. Korzystajmy z możliwości, jaką dał nam ustawodawca. Akcja 1% jest jedną z najbardziej skutecznych form pozyskiwania środków przez naszych Partnerów. Nasze Stowarzyszenie jest również Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) i widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W związku z tym posiadamy uprawnienia do pozyskiwania pieniędzy tą drogą. Pozyskujemy je na rzecz naszych Partnerów i Podopiecznych. W zakresie tym ściśle współpracujemy też ze szkołami, klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.

Jak przekazać 1%
Cała procedura przekazania jest niezwykle łatwa i raz w roku zajmuje jedynie kilka minut. Wybrana instytucja chcąc uzyskać środki na cele zgodne ze statutem Stowarzyszenia może pozyskiwać dla siebie 1% poprzez promocję przedsięwzięcia. Osoby chcące przekazać 1% powinny w zeznaniu podatkowym PIT-37 wypełnić rubryki 137-138 w bloku J oraz rubrykę 139 w bloku K w następujący sposób:

137. Numer KRS
0000180789

138. Wnioskowana kwota
Kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 138) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

139. Cel szczegółowy
Cel nie jest narzucany i zależy od wybranych potrzeb.


Dzięki tej akcji wiele szkół, co roku wzbogaca swoją bazę dydaktyczną i sportową, dzięki temu poprawiając
efektywność zajęć swoich uczniów.


Cele są różnorodne
- rozwój sportowy konkretnej osoby
- zakup sprzętu sportowego dla wszelakich instytucji
- dofinansowanie do obozów sportowych i organizowanych wydarzeń


Jesteśmy przekonani, że warto poszukiwać nowych dróg, dzięki którym można osiągać więcej, urozmaicając przy tym codzienność i odnajdując radość w aktywnym, a przede wszystkim zdrowym stylu życia.

Nobel Sport pomógł już w niejednym sportowym przedsięwzięciu, dając możliwość do spełnienia sportowych marzeń wielu ludzi i instytucji.

Nie chcemy spoczywać na laurach, dlatego wciąż poszerzamy swoją działalność.