Rywalizacja

"Musisz nauczyć się zasad gry. A potem grać lepiej niż wszyscy inni."

Albert Einstein.

Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Wychowywanie woli, ćwiczenie uwagi i wytrwałości, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, odpowiedzialność, czy wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca.

Zdrowa rywalizacja wymaga od nas nie tylko ogromnego wysiłku fizycznego dla osiągnięcia własnego zwycięstwa , ale również szlachetnego podejścia i kierowania się zasadą fair play. Pomoc przeciwnikowi pomimo utraty dobrego rezultatu, uczciwa rywalizacja oraz umiejętność pogodzenia się z porażką i szczere gratulowanie zwycięstwa przeciwnikowi wymaga czasami od sportowca ogromnej odwagi.

Fair play to zasada, która sprawia, że nasza gra jest czysta, uczciwa, piękna i szlachetna.To szacunek dla przeciwnika.

Pomysł stworzenia Ligi Nobel Sport powstał z pasji do sportu oraz z pragnienia spożytkowania tej pasji w kierunku zdrowej i konstruktywnej rywalizacji w różnorodnych dyscyplinach sportowych, od szachów po badminton, bilard, czy tenis stołowy.

Zapraszamy wszystkich do zdrowej i pełnej emocji rywalizacji sportowej w ramach Lig prowadzonych przez Nobel Sport.

DyscyplinyJesteśmy przekonani, że warto poszukiwać nowych dróg, dzięki którym można osiągać więcej, urozmaicając przy tym codzienność i odnajdując radość w aktywnym, a przede wszystkim zdrowym stylu życia.

Nobel Sport pomógł już w niejednym sportowym przedsięwzięciu, dając możliwość do spełnienia sportowych marzeń wielu ludzi i instytucji.

Nie chcemy spoczywać na laurach, dlatego wciąż poszerzamy swoją działalność.